Kon Tum cơ bản khống chế được hai ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng