Krystal 'lộ diện' trên Instagram sau khi Sulli qua đời, Knet phản ứng thế nào?