Kỳ lạ trò chơi dễ òm trẻ em Việt Nam nào cũng biết nhưng được sao Barcelona 'chế cháo' thành luôn môn thể thao World Cup