Kỷ lục gia thế giới nội dung chạy 10km bị bạn trai cũ đâm tử vong