Kỳ tích: Lần đầu tiên đàn heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi sắp bị tiêu hủy, bất ngờ hết bệnh nhờ... ăn bã rượu