LLVT Quân khu 5 giúp ổn định cuộc sống ở Nam Trà My

Những ngày qua, được sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ kịp thời của LLVT Quân khu 5, đến nay, cuộc sống của hàng vạn người dân vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) đã dần ổn định.

Chủ nhật, 17/01/2021 16:05

Thời sự

Ước mơ của con 14:20

Ước mơ của con

Thứ hai, 01/03/2021 | 15:22