Lại 1 vụ 'cắm sừng' liên quan đến anh chồng Lexus 570: Từ bình luận vu vơ 'ơ chồng em' và câu chuyện đằng sau được nhân vật chính tiết lộ