Lãi suất tiếp tục giảm, vẫn có hơn 12 nghìn tỷ đồng 'đổ' vào TPCP

Ngày 23-12, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng trong phiên thầu chính tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả phiên thầu chính đã huy động được 8.613, 5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, kỳ hạn 10 năm huy động được 3.000/3.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,28%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16-12-2020). Kỳ hạn 15 năm huy động được 4.000/4.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,50%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16-12-2020). Kỳ hạn 20 năm huy động được 1.000/.1000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,89%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16-12-2020). Kỳ hạn 30 năm huy động được 613,5/.1000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 3,14%/năm, giảm 0,01%/năm so với phiên trước đó (ngày 16-12-2020).

Tại phiên thầu phụ, KBNN đã gọi thầu tổng cộng 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm. Kết quả phiên thầu phụ đã huy động thành công 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu như trong phiên thầu chính.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 323.952,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Theo X.B/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/chungkhoan/lai-suat-tiep-tuc-giam-van-co-hon-12-nghin-ty-dong-do-vao-tpcp--629213/

Tags: lãi suất  |  tiếp tục  |  Huy động  |  16 12 2020  |  Kho bạc  |  nhà nước  |  Đấu thầu  |  Kết quả  |  TPCP Ngày 23 12  |  tổ chức