Lâm Đồng: Xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 1/11

Ngày 27/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hoả tốc yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cùng UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu từ ngày 1/11.

Trường tiểu học TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện Thông báo số 176-TB ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; theo văn bản số 7481/UBND-VX1 ngày 20/10/2021.

Vì vậy UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 1/11 đảm bảo thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Hà Lê/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/lam-dong-xay-dung-ke-hoach-cho-hoc-sinh-di-hoc-truc-tiep-tu-ngay-111-5670643.html

Tags: Lâm Đồng  |  địa phương  |  hoc sinh