Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19