Làm chủ tên lửa chống tăng B72

Phóng sự ảnh - Số 2280: "Làm chủ tên lửa chống tăng B72".

Thứ sáu, 16/04/2021 14:26

Thời sự

Hạnh phúc nơi biên cương 13:53

Hạnh phúc nơi biên cương

Chủ nhật, 16/05/2021 | 14:10