Làm giả hàng chục phiếu xét nghiệm Covid-19 ở miền Tây