Làm rõ vụ giám đốc công ty mỹ phẩm nổi tiếng bị tố làm lây lan dịch