00:00

Lần đầu đề cập cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, truyền thông Triều Tiên nói gì?

TIN LIÊN QUAN