00:00

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả hơn 38 tỷ đồng

TIN LIÊN QUAN