Lần đầu tiên tên lửa siêu thanh Avangard được công bố

Thứ tư, 16/12/2020 22:11

Quân sự