Lãnh đạo Taliban ẩu đả trong dinh tổng thống vì bất đồng việc thành lập chính phủ