Lãnh đạo WHO đánh giá 'còn rất lâu' dịch COVID-19 mới kết thúc