Lào, Thái Lan tăng kiểm soát nhập cảnh để phòng ngừa biến thể Omicron