Lào ghi nhận thêm nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng