Lào tăng cường phòng dịch, Malaysia rút ngắn thời gian giữa 2 mũi tiêm