Lấy mẫu lô vắc-xin có 4 người tử vong sau tiêm ở Thanh Hóa để kiểm định