Lễ hội hoa hướng dương 2019 sẽ được tổ chức trong ba ngày