Lebanon phát hiện thêm hơn 4 tấn hóa chất nổ ammonium nitrate gần cảng Beirut