Liberia thông báo đàm phán trực tiếp 33 lô thăm dò dầu khí ngoài khơi

Nhà nước Liberia, sau 6 tháng gia hạn, đã đình chỉ đấu thầu năm 2020 và chọn đàm phán trực tiếp để giảm bớt những rào cản mà các công ty hiện đang gặp phải và mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn vào nước này.

Tại Liberia, cơ quan quản lý lĩnh vực dầu mỏ (LPRA) vừa công bố khởi động quá trình đàm phán trực tiếp cho 33 lô thăm dò ngoài khơi (LB-1 đến LB-33) trong các lưu vực Harper và Liberia.

Chương trình này có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 1 tháng 6 năm 2021 đến 31 tháng 5 năm 2022 và sẽ diễn ra theo nguyên tắc ai đến trước sẽ được giải quyết trước.

Chương trình sẽ có 5 giai đoạn sơ tuyển, trong đó năng lực kỹ thuật và tài chính của các công ty sẽ được đánh giá.

LPRA sẽ thông báo cho người nộp đơn khi hoàn thành từng giai đoạn và việc phê duyệt cũng như yêu cầu tiến hành giai đoạn tiếp theo sẽ được thông báo rõ ràng cho người nộp đơn. Chỉ những công ty được sơ tuyển mới được mời đàm phán thỏa thuận phân chia sản phẩm với Nhà nước.

'Các cuộc đàm phán trực tiếp mang lại một cơ hội đầu tư mới vì một số lý do. Khu vực đấu thầu gần đây có những phát hiện địa chất lớn nhờ vào chuỗi dữ liệu, bao gồm 50.487 km dữ liệu địa chấn 2D và 31.350 km2 dữ liệu địa chấn, trọng lực và từ trường 3D…', cơ quan quản lý Liberia giải thích trong một thông cáo báo chí. Những dữ liệu trên cho thấy rằng trữ lượng hơn một tỷ thùng dầu có thể được phát hiện ở đó.

Nh.Thạch

Theo AFP/Petrotimes Link Gốc:           Copy Link
https://petrotimes.vn/liberia-thong-bao-dam-phan-truc-tiep-33-lo-tham-do-dau-khi-ngoai-khoi-614647.html

Tags: thăm dò dầu khí ngoài khơi  |  dầu khí  |  Liberia