Liên minh châu Âu sẽ không vội siết chặt trở lại ngân sách