Liên tục nói về Hồ Văn Cường, khán giả bình luận bầu Thụy đang 'tát nước theo mưa, dựa hơi người nổi tiếng'