Liệu chúng ta đã sắp được 'xách balô lên' đi du lịch hay chưa?

Sau một thời gian ở yên tại chỗ để phòng chống dịch, hẳn nhiều người đã mong, sớm được 'xách balô lên và đi.' Vậy các địa phương đã chuẩn bị như thế nào để khởi động và phục hồi du lịch.

Sau một thời gian ở yên tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19, hẳn nhiều người đã mong, sớm được 'xách balô lên và đi.'

Vậy các địa phương đã chuẩn bị như thế nào để từng bước tái khởi động và phục hồi du lịch?

Chúng ta sắp được ra khỏi nhà và thực hiện những dự định du dịch chưa? Hay cùng chúng tôi tìm hiểu trong bản tin hôm nay./.

Theo (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/lieu-chung-ta-da-sap-duoc-xach-balo-len-di-du-lich-hay-chua/746562.vnp

Tags: du lịch  |  xách balo  |  đại dịch