Liều mình ở vùng lũ, Thuỷ Tiên 'kể khổ' không dám nghe điện thoại của chồng vì sợ...