Lĩnh 20 tháng tù vì không khai báo đầy đủ việc đi thăm bạn trai đang bị COVID-19