Lính tăng hướng tới đỉnh cao

Phóng sự ảnh - Số 2298: "Lính tăng hướng tới đỉnh cao".

Thứ tư, 05/05/2021 22:33

Thời sự