Lính tên lửa chống tăng làm đẹp doanh trại

Phóng sự ảnh - Số 2271: "Lính tên lửa chống tăng làm đẹp doanh trại".

Thứ năm, 08/04/2021 13:32

Thời sự