Lo sạt lở, Nghệ An sơ tán khẩn cả nghìn người đến lán trại tập trung