Lộ trình mở cửa ngành du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ngành du lịch theo nguyên tắc 'an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn,' với 3 giai đoạn nội vùng, liên tỉnh và quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ngành du lịch theo nguyên tắc 'an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn,' với 3 giai đoạn nội vùng, liên tỉnh và quốc tế./.

Theo Thanh Trà (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/lo-trinh-mo-cua-nganh-du-lich-cua-thanh-pho-ho-chi-minh/748086.vnp

Tags: mở cửa du lịch  |  an toàn tới đâu  |  nội vùng  |  liên tỉnh