Lời khai ban đầu của bố bé gái 6 tuổi chết do nghi bị bạo hành