Lời khai đáng chú ý của các bị cáo trong vụ MobiFone mua AVG trước giờ tuyên án