Lợi nhuận ngành sản xuất vũ khí tăng trưởng đều bất chấp COVID-19