00:00

Lũ lên nhanh ở Quảng Nam, người dân tất tưởi chạy đồ trong đêm

TIN LIÊN QUAN