Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung: Lỗi không phải tại... ông Trời!