Lửa lớn phun lên từ từ giếng khoan đang đào ở Ấn Độ

Khi các công nhân đang dùng máy khoan để khoan giếng được 15 mét thì bất ngờ một ngọn lửa lớn phun lên từ giếng và cháy nghi ngút thay vì nước.

Thứ tư, 20/10/2021 21:27

Thời sự