Luật sư trong vụ ly hôn nhà Gates từng giải quyết vụ Bezos và vợ cũ