Lực lượng vũ trang Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất