Lùm xùm từ thiện của Công Vinh - Thủy Tiên: Đòi hỏi sao kê có quá đáng?