Lượng xăng dự trữ của Mỹ cao hơn dự đoán, giá dầu châu Á giảm nhẹ