Lưu ý khi tiêm vaccine COVID-19 với người bị bệnh máu