Lý do chưa xuất hiện 'sóng thần COVID-19' ở châu Phi