Lý do khiến 'Tây Du Ký' được phát lại hơn 3.000 lần tại Trung Quốc