Lý do khiến số ca Covid-19 ở Nhật giảm nhanh khó tin