Lý do người tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn nhiễm Covid-19