Lynk Lee nắm tay Hương Giang trên sóng truyền hình, 'chốt hạ' làm rõ tin đồn bất hòa